Maintenance Supervisor jobs

1.linje Vedlikeholdsingeniør

NorwayPlatforms & Jack UpsFebruary 28, 2018

Vår klient ser etter 1.linje Vedlikeholdsingeniører. Jobben er i Stavanger, Norge. Har du det som trenges for denne jobben og føler for å ta utfordringen så tar du kontakt med oss på Stavanger kontoret.

Arbeidet omfatter:

  • Mekanisk roterende/ stasjonært/piping
  • Kraner/løfteutstyr
  • Overflatebehandling
  • Brann og sikkerhetsutstyr