1.linje Vedlikeholdsingeniør

Job details

Job reference nr.:FM-070475
Discipline Category:Platforms & Jack Ups
Type of work:Temporary
Start date:February 28, 2018
Schedule:Monday to Friday
Job location:Norway

Short summary

Vår klient ser etter 1.linje Vedlikeholdsingeniører. Jobben er i Stavanger, Norge. Har du det som trenges for denne jobben og føler for å ta utfordringen så tar du kontakt med oss på Stavanger kontoret.

Arbeidet omfatter:

 • Mekanisk roterende/ stasjonært/piping
 • Kraner/løfteutstyr
 • Overflatebehandling
 • Brann og sikkerhetsutstyr

Job description

 • Forberede, planlegge og følge opp alle godkjente arbeidsordre som krever ekstern ressurser, materiell og/eller dokumentasjon herunder:
  • Forberedelse av arbeidsbeskrivelse, dokumentasjon og evt risikovurdering
  • Rekvirering og oppfølging av materiell/ leieutstyr/ stillas/ frem til leveranse om bord
  • Rekvirering, booking og oppfølging av personell
 • Vurdere risiko mht helse/arbeidsmiljø, miljø og sikkerhet ved planlegging, forberedelse og oppfølging av alle typer jobberarbeid offshore
 • Utfra simulerte AO og godkjente KAO - koordinere og optimalisere / pakke jobber mot driftsituasjon, ressurstilgang og riktig kompetanse ved planlegging av vedlikehold
 • Planlegge og følge opp planer og leveranser fra interne og eksterne leverandører
 • Følge opp timelister, arbeid og rapporter for innleide (vendor)
 • Godkjenne/verifisere rekvisisjoner og faktura utfra tildelt rolle og FAL
 • Gjennomgå og følge opp/registrere eksterne analyseresultat/ferdigrapporter og vurdere behovet for tiltak
 • Foreslå endringer på vedlikeholdsprogram/rutiner basert på historikk/anbefalinger
 • Følge opp spørsmål/innspill ved vedlikehold og driftsproblemer mot 2 linje teknisk support.
 • Assistere/støtte opp øvrig personell i Gyda Ops, decom og offshore ved behov

Job requirements

Til Operation teamet har vi behov for mekanisk vedlikeholdsingeniør.

Vedkommende må ha utdanning/erfaring knyttet til roterende utstyr – pumper, kompressorer og turbiner.

Her er det viktig at de håndterer grensesnittet mellom operasjon og 2. linjestøtte.
"-Det legges mer vekt på ingeniør kompetansen enn operativ erfaring."

More info

Er du interessert i stillingen: 1.linje Vedlikeholdsingeniører, så klikker du på "apply" knappen og registrerer deg der. For mer informasjon, kontakt Frode Myhre, Sr. Account Manager i Stavanger, Norway og refererer til "FM-070475"