Office /Operations Coordinator

Job details

Job reference nr.:AH-057967
Discipline Category:Atlas Staff Position
Type of work:Permanent
Job location:Norway

Short summary

I denne rollen vil du jobbe tett med alle i bedriften og være midtpunktet. Dine kollegaer og kunder vil stille høye krav til deg. Du vil i stor grad ha oppgaver å følge, men også styre din egen hverdag. Du vil få faglig oppfølging og støtte fra teamet.  Det forventes mye av deg, ikke minst fra kollegaene du vil jobbe tett med både i Norge og utlandet. Du vil bli gitt tillit, og forventet at du tar ansvar, tidlig.

Job description

Arbeidshverdagen som Office and Operations Coordinator vil by på et spekter av arbeid. Du vil få den nødvendige opplæring og støtten du trenger, slik at du på en fin måte kan være selvstendig og ta ansvar i rollen. Du vil være involvert i alt det vi gjør og på sikt stake mer spesifikke ansvar etter ditt ønske og iver.

Job requirements

Det vi ser i deg er  

  • Strukturert og kan ha mange «baller i luften» samt prioritere det som er viktigst.
  • Stor stå på vilje og et indre ønske om å skape verdi, både i rollen men enda viktigere for teamet.
  • Relasjonelle egenskaper og er en kløpper på koordinerer oppgaver på kontoret.
  • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Engasjement og resultatorientert
  • Sterk kommersiell forståelse
  • Fullført Bachelor- eller Mastergrad med svært gode akademiske resultater, gjerne med ett eller to års erfaring fra arbeidslivet.

Du vil tre inn i et engasjert arbeidsmiljø, kompetente ressurser, system og software som er bane brytende. Vi vil lytte og ha deg med på å bygge Atlas Professionals i Norge.

More info

Hva vi tilbyr 

Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et konsulent selskap som satser når de fleste ikke tør. Vi legger stor vekt på åpenhet og lagånd, og at hver enkelt medarbeider gis mulighet til å sette sitt preg på det vi gjør. Denne stillingen er svært viktig for oss, og du vil være en sentral del av selskapet.

Er du interessert?

Send oss din søknad med søknadsbrev, CV og kopi av vitnemål og attester snarest.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.  Frist: 08.01.2017