Supervisor P&M

Job details

Job reference nr.:MK-059605
Discipline Category:Production & Maintenance
Type of work:Temporary
Start date:September 18, 2017
Job duration:5 weeks
Job location:Netherlands

Short summary

Voor een tijdelijk project in Noord-Holland zijn we op zoek naar ervaren P&M Supervisors die beschikbaar zijn van week 38 tot en met week 42. (18 september - 20 oktober) Je zal een grote onderhoudsstop gaan begeleiden in de petrochemische sector. Ervaring met dit soort projecten is daarom gewenst.

Job description

Als P&M Supervisor geef je leiding aan een groep medewerkers die belast zijn met onderhouds-, (de)montage-, installatie-, reparatie-, nieuwbouwwerkzaamheden, inspecties en beproevingen aan diverse typen (delen) product/proces- installaties en apparatuur op werktuigbouwkundig gebied. Je stuurt direct 1 a 2 voormannen aan en indirect ongeveer 20 medewerkers.

Jouw werkzaamheden / verantwoordelijkheden zijn als volgt:

 • Organiseert, coördineert en ziet toe op juiste technische en logistieke uitvoering en inzet personeel in samenhang met gehele opdracht.
 • Stellen van juiste prioriteiten en sturen van de opdracht naar de gestelde eisen conform kwaliteit, budget en tijd.
 • Er wordt zowel gewerkt aan de hand van werkomschrijving, specificaties en contractuele voorwaarden, als volgens eigen inzicht en ervaring Bepaalt de tijdsindeling vrijwel geheel zelf binnen een geheel van zich aandienende zaken en planning voor de gehele opdracht.
 • Schakelt frequent om tussen de verschillende aandachtsgebieden.
 • Opleverdata en andere target data veroorzaken de nodige tijdsdruk.
 • Oplossen van voorkomende problemen vereist overzicht creativiteit en ervaring.
 • Door een nauwgezet volgen van de activiteiten en anticiperen op risico’s dienen verstoringen te worden voorkomen, tijdig ontdekt en ingelopen te worden.

De specifieke taken zijn onderverdeeld in voorbereiding, uitvoering en overige werkzaamheden.

Voorbereiding

 • Opstellen van de technische voorbereidingsplanning in samenwerking met werkvoorbereiding, evenals het beheren, bewaken en muteren ervan.
 • Goed op de hoogte stellen van werkomschrijving, specificaties en contractuele voorwaarden. E.e.a. op grond van handboeken, processchema’s, normen en tekeningen.
 • Controleren en organiseren van de benodigde materialen, materieel en manpower.
 • Bepalen en organiseren (i.s.m. personeelsinzet) van de noodzakelijke personele capaciteit. Indelen van de werkzaamheden naar vakdiscipline en capaciteiten van eigen en ingeleend personeel, alsmede het op tijd inschakelen en aansturen van subcontractors, e.e.a. in overeenstemming met planning.
 • Aanvragen van de benodigde (werk)vergunningen.
 • Beoordelen van de uit te voeren werkzaamheden en adviseren aan de begroter/ commercieel verantwoordelijke inzake aanpak, uitvoering en kosten.
 • Opstellen van TRA’s (Taak Risico Analyses).

Uitvoering

 • Zelf inrichten van een werklocatie, organiseren, plannen en afstemmen van werkzaamheden met opdrachtgever(s) en subcontractor(s).
 • Bepalen en coördineren van de uit te besteden werkzaamheden.
 • Toezicht houden op het volgen en naleven van de algemeen geldende en (klant) specifieke (veiligheids)voorschriften, alsmede het toezicht op orde en netheid.
 • Toezien op voortgang van de werkzaamheden binnen de gestelde afspraken met betrekking tot kwaliteit, tijd en budget.
 • Adviseren en bewaken over het budget en bepalen van de te nemen acties in overleg met in-, externe opdrachtgevers bij dreigende overschrijding van budget en planning.
 • Instrueren en begeleiden van medewerkers, zorgdragen dat medewerkers beschikken over de juiste bevoegdheden voor het uitvoeren van de functie.
 • Houden en coördineren van Toolbox meetings en werkplek inspecties.
 • Analyseren en laten oplossen van niet-procestechnische storingen in samenwerking met opdrachtgever.
 • Zorg dragen voor het (laten) aanpassen van (as-built) technische installatieschema’s.
 • Het voeren van gesprekken met de klant in verband met voortgang en afstemming, waaronder technische, personele, (financiële-)administratieve en overige zaken.
 • Deelnemen aan werkoverleg met klanten over de voortgang.

Overige werkzaamheden

 • Toezien op het juiste gebruik van equipment en zorgdragen voor de goede staat van beschikbaarheid.
 • Initiëren van overleg en/of deelnemen aan overleg inzake relevante aspecten met betrekking tot aanpak, uitvoering, afstemming, voortgang en commitments met subcontractor(s) en opdrachtgever(s).
 • Aanvullen gegevens waar nodig en wint informatie in bij onduidelijkheden of afwijkingen.
 • Signaleren van overschrijdingen en kansen en onderneemt de nodige maatregelen.
 • Correcte administratie en rapportages zoals: uren, planningen, voortgangsverslagen.
 • Tijdige adequate verwerking van meer- en minderwerken.
 • Indien relevant, bijdragen aan een correcte nacalculatie en dergelijke.
 • Verzorgen van de eindcontrole van alle technische en werkvoorbereiding werkzaamheden die door de medewerkers worden uitgevoerd.
 • Motiveren van de medewerkers, maken van beoordelingen en houden van beoordelingsgesprekken.
 • Mede verantwoordelijk voor het niveau en de ontwikkeling van de eigen medewerkers.
 • Het als verantwoordelijke voor een onderdeel, deelnemen aan overleg binnen de Business Unit over personeel-gerelateerde zaken.

Job requirements

Om in aanmerking te komen voor deze positie woon je in Noord-Holland en heb je minimaal 10 jaar relevante en leidinggevende ervaring. En bij voorkeurkeur een afgeronde technische MBO of HBO opleiding

Verder beschik je over de volgende vaardigheden en kennis.

 • Technische handboeken, schema’s, tekeningen en onderhoudsinstructies.
 • Las en snij-apparatuur; autogeen snijden, lasmethoden – TIG en elektrode lassen.
 • Hydrauliek, pneumatiek.
 • Materialenkennis met hun specifieke eigenschappen zoals bewerk-, buigbaarheid, rek en krimp.
 • Verbindingsmaterialen en middelen.
 • Diverse draadsoorten, snij- en koelvloeistoffen.
 • Samenstelling en montage methoden van constructies, apparaten en leidingsystemen.
 • Internationale tekentechnieken en methoden.
 • Internationale normeringen en symbolen.
 • Geautomatiseerde informatiesystemen.
 • Bediening van elektrisch hand- en meetgereedschap voor instructie aan medewerkers.
 • Wijze van storing zoeken.
 • Uitvoering van commerciële activiteiten.

More info

Should you be interested in the position of Supervisor P&M, please send your application via the apply button. For more information, please contact Renske Lankrijer, Account Manager in Hoofddorp, Netherlands stating reference number MK-059605