Uitvoerder

Job details

Job reference nr.:NV-057743
Discipline Category:Construction & Infrastructure
Type of work:Temporary
Job duration:> 1 year
Job location:Netherlands

Short summary

Atlas Professionals is opzoek naar professionals die als Uitvoerder willen worden ingezet. Onze opdrachtgevers zijn door heel Nederland verspreid. Heb jij de juiste ervaring?

Job description

Wij zijn op zoek naar een uitvoerder mechanisch onderhoud die kan leidinggeven aan én coördineren van de werkzaamheden op een onderhoudslocatie en kan zorgen voor de oplevering van de uitgevoerde werken conform werkorder & contract en voorschriften. Verder ontvang je opdrachten van de direct leidinggevende en oriënteer je je op de technische en organisatorische aspecten van de opdracht. Je bepaalt, eventueel in overleg met de direct leidinggevende, hoeveel medewerkers dagelijks op de werkorders worden ingezet. Je zorgt dat de benodigde materialen, gereedschappen en overig materiaal bij aanvang van de werkorder aanwezig, gekeurd en in goede staat zijn en dat ook tussentijds voortdurend kan worden beschikt over voldoende materialen.

Daarnaast bestel je materialen via de afdeling inkoop, eventueel ondersteund door een werkvoorbereider, en ziet er op toe dat de gereedschappen en materiaal op verstandige wijze worden gebruikt en naar behoren worden onderhouden, verdeelt het werk en instrueert de betrokken medewerkers, houdt toezicht op de uitvoering van het werk, bewaakt de voortgang (in verband met opleveringstijden) en beoordeelt dagelijks de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Tot slot zie je erop toe dat testen en afnamen van de werken tijdig en conform de hiervoor opgestelde werkprocedures worden uitgevoerd en dat de hiermee samenhangende documentatie, eventueel in de vorm van een fabricage boek, wordt beheerd, je signaleert meer-/ minderwerk en maakt in overleg met de direct leidinggevende of afdeling calculatie/ werkvoorbereider ter zake een offerte en je bent verantwoordelijk voor de naleving van procedures en instructies als omschreven in het HSEQ- handboek.

Job requirements

  • HTS werk- en denkniveau;
  • Enkele jaren ervaring op WTB en leidinggevend gebied als uitvoerder;
  • Zowel kennis van onderhoud aan mechanische installaties, leidingwerk en shut-downs, als kennis van kwaliteits-, milieu- en veiligheidsaspecten;
  • Kennis van de geldende codes, normen en richtlijnen naast de lokale procedures;
  • Certificaat Veiligheid voor operationeel leidinggevende (VCA - VOL).

More info

Ben je geïnteresseerd in de functie van Projectvoorbereider, stuur dan je reactie in via de "APPLY NOW" knop. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Geertje de Vries, onder vermelding van referentienummer NV-057743