Voorman E&I

Job details

Job reference nr.:MK-059598
Discipline Category:Production & Maintenance
Type of work:Temporary
Start date:September 18, 2017
Job duration:5 weeks
Job location:Netherlands

Short summary

Voor een tijdelijk project in Noord-Holland zijn we op zoek naar ervaren E&I Voormannen die beschikbaar zijn van week 38 tot en met week 42. (18 september - 20 oktober) Je zal een grote onderhoudsstop gaan coördineren in de petrochemische sector. Ervaring met dit soort projecten is daarom gewenst.

Job description

Als E&I Voorman coördineer je het preventief en correctief onderhoud, de aanleg, (de)montage van apparatuur binnen product/proces installaties op elektrotechnisch (laagspanning) en instrumentatie gebied, en stuurt monteurs E&I aan tijdens de werkzaamheden. Indien nodig voer je zelf ook de werkzaamheden uit. Je zal leiding geven over een groep van ongeveer 5 tot 10 medewerkers.

Jouw werkzaamheden / verantwoordelijkheden zijn als volgt:

 • Ziet toe op juiste uitvoering en inzet personeel in samenhang met gehele opdracht.
 • Afstemming van de technische en logistieke uitvoering van werkzaamheden op locatie.
 • Stellen van juiste prioriteiten en laten uitvoeren in overeenstemming met opdrachtgever(s).
 • Realiseren van de opdracht binnen de gestelde eisen conform kwaliteit, budget en tijd.
 • Er wordt zowel gewerkt aan de hand van werkomschrijving, specificaties en contractuele voorwaarden, als volgens eigen inzicht en ervaring na mondelinge instructie. Bepaalt de tijdsindeling vrijwel geheel zelf binnen een geheel van zich aandienende zaken en planning.
 • Schakelt frequent om tussen de verschillende aandachtsgebieden.
 • Opleverdata en andere target data veroorzaken de nodige tijdsdruk.
 • Oplossen van voorkomende problemen vereist inzicht, creativiteit en ervaring.
 • Door een nauwgezet volgen van de activiteiten en anticiperen op risico’s dienen verstoringen te worden voorkomen, tijdig ontdekt en ingelopen te worden.

De specifieke taken zijn onderverdeeld in voorbereiding, uitvoering en overige werkzaamheden:

Voorbereiding

 • Opstellen van de technische voorbereidingsplanning in samenwerking met werkvoorbereiding, evenals het beheren, bewaken en muteren ervan.
 • Goed op de hoogte stellen van werkomschrijving, specificaties en contractuele voorwaarden. Eén en ander op grond van handboeken, processchema’s, normen en tekeningen.
 • Controleren en organiseren van de benodigde materialen, materieel en manpower.
 • Indelen van de werkzaamheden naar vakdiscipline en capaciteiten van eigen en ingeleend personeel, alsmede het op tijd inschakelen en aansturen van subcontractors, e.e.a. in overeenstemming met leidinggevende.
 • Aanvragen van de benodigde (werk)vergunningen.
 • Beoordelen van de uit te voeren werkzaamheden en adviseert de leidinggevende.
 • Opstellen van TRA’s (Taak Risico Analyses).
 • Invullen van een LMRA (laatste minuut risico analyse) bij montage werkzaamheden.

Uitvoering

 • Indien nodig, als meewerkend voorman voeren van preventief en correctief onderhoud, aanleg, (de)montage van apparatuur binnen product/proces installaties op elektrotechnisch (laagspanning) en instrumentatie gebied.
 • Zelf inrichten van een werklocatie, organiseren, plannen en afstemmen van werkzaamheden met opdrachtgever(s) en subcontractor(s).
 • Begeleiden van de uit te besteden werkzaamheden.
 • Toezicht houden op het volgen en naleven van de algemeen geldende en (klant) specifieke (veiligheids)voorschriften, alsmede het toezicht op orde en netheid.
 • Toezien op voortgang van de werkzaamheden binnen de gestelde afspraken met betrekking tot kwaliteit, tijd.
 • Instrueren en begeleiden van medewerkers, zorgdragen dat medewerkers beschikken over de juiste bevoegdheden voor het uitvoeren van de functie.
 • Houden en coördineren van Toolbox meetings en werkplek inspecties.
 • Analyseren en laten oplossen van niet-procestechnische storingen in samenwerking met opdrachtgever.
 • Zorg dragen voor het (laten) aanpassen van (as-built) elektrotechnische documentatie.
 • Stemt voortgang af met klant.

Overige werkzaamheden

 • Toezien op het juiste gebruik van equipment en zorgdragen voor de goede staat van beschikbaarheid.
 • Deelnemen aan overleg inzake relevante aspecten met betrekking tot aanpak, uitvoering, afstemming, voortgang en commitments / verplichtingen met subcontractor(s), opdrachtgever(s) en projectleider.
 • Aanvullen gegevens waar nodig en wint informatie in bij onduidelijkheden of manco’s.
 • Rapporteert en signaleert richting leidinggevende, o.a. overschrijdingen en kansen en onderneemt in overleg de nodige maatregelen.
 • Correcte administratie en rapportages zoals: uren, planningen, voortgangsverslagen.
 • Tijdige adequate verwerking van meer- en minderwerken.
 • Indien relevant, bijdragen aan een correcte nacalculatie en dergelijke.
 • Verzorgen van de eindcontrole van alle technische en werkvoorbereiding werkzaamheden die door de medewerkers worden uitgevoerd.
 • Motiveren van de medewerkers, input geven ten behoeve van beoordelingsgesprekken.

Job requirements

Om in aanmerking te komen voor deze positie woon je in Noord-Holland en heb je minimaal 7 jaar relevante en leidinggevende ervaring. En bij voorkeurkeur een afgeronde technische MBO 4 opleiding

Verder beschik je over de volgende vaardigheden en kennis:

 • Elektrotechnische installaties.
 • Normen van laagspanningsinstallaties.
 • Montagemethoden en uitvoering.
 • Regeltechnieken.
 • Appendages (apparatuur t.b.v. het regelen van procesparameters).
 • Gebruik van meetinstrumenten zoals multimeter en Megger.
 • Bedienen (elektrisch) handgereedschap: boren, buigtangen, snij-ijzers etc.
 • Internationale tekentechnieken en methoden, normeringen en symbolen.
 • Geautomatiseerde informatiesystemen.
 • Storing zoeken.
 • Uitvoering van commerciële activiteiten.

More info

Should you be interested in the position of Voorman E&I, please send your application via the apply button. For more information, please contact Renske Lankrijer, Account Manager in Hoofddorp, Netherlands stating reference number MK-059598