Service Monteur Wind Turbine

Job details

Job reference nr.:KK-083972
Discipline Category:Offshore Wind
Type of work:Permanent
Start date:March 1, 2019
Job location:Netherlands

Short summary

Wij zoeken een Service monteur voor in de Wind!
Heb je interesse en wil je meer weten, lees dan verder...

Job description

Doel van de taak

De onderhoudsmonteur zal onderhoud en foutopsporing uitvoeren bij Senvion-windturbines zoals aangegeven door de Operations Manager met assistentie van de lokale teamleider om te zorgen voor een maximale beschikbaarheid van de turbine voor de klant


Plaats

Nijkerk, Nederland.

Dagelijks reizen naar Service Center en windparken binnen afgebakend gebied. Overnachtingen kunnen van tijd tot tijd nodig zijn.


Dimensies

Geen budget of personeelsverantwoordelijkheid


Principiële Verantwoordelijkheden

1. Follow-up van fouten en reparatiefouten om de beschikbaarheid van turbines voor klanten te maximaliseren


2. Voer preventief onderhoud uit volgens de onderhoudshandleiding en voer ander onderhoud uit, zoals vereist om ervoor te zorgen dat de turbines volgens specificatie werken en voldoen aan de garanties van de fabrikant.


3. Help de Technical Support Manager en Operations Manager om fouten te analyseren en oplossingen te vinden om de beschikbaarheid van turbines te maximaliseren


4. Werk samen met teamleider, locatiemanager en gezondheids- en veiligheidsadviseur om alle werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren in overeenstemming met het Senvion EUN gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem en lokale wetgeving


5. Neem deel aan alle gezondheids- en veiligheidsopleidingen, inclusief eerste hulp, om hulp bij noodgevallen voor collega's mogelijk te maken wanneer zich problemen voordoen


Contextuele informatie

Service Engineers zullen werken in teams van 2 tot 3, die 15-30 turbines bedienen. Als er een fout optreedt, wordt het PMS Center gewaarschuwd in Senvion SE in Duitsland. PMS zal monitoring op afstand uitvoeren en beslissen of een technicus naar de locatie wordt gebeld (technici zijn op oproep van 6.00 uur tot 20.00 uur).

 

De onderhoudsmonteur moet een technisch oordeel vellen en beslissen of de fout binnen een redelijke termijn veilig kan worden gerepareerd in geval van uitroep of dat hij de taak tot de volgende dag moet verlaten.

 

De Service Engineers zullen van tijd tot tijd klanten ter plaatse ontmoeten, dus goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden zijn essentieel.

 

Het werk is zowel technisch als fysiek veeleisend. Een servicemonteur moet op hoogte werken in zware omstandigheden; daarom is een hoge mate van fysieke fitheid essentieel.

 

De administratieve kant van het werk is ook erg belangrijk en de rolhouder moet ervoor zorgen dat activiteiten worden gedocumenteerd en vastgelegd met behulp van het bedrijfsrapportagesysteem. Daarom zijn goede schriftelijke communicatievaardigheden en computerkennis vereist.

 

Nauwe, effectieve samenwerking met collega's en de teamleider is van cruciaal belang vanwege de afgelegen locaties en gezondheids- en veiligheidsverantwoordelijkheden.

Job requirements

Kennis / vaardigheden en ervaring

 

  • Ervaring met onderhoud aan en onderhoud van elektrische industriële installaties (inclusief kennis en ervaring met mechanische roterende installaties)
  • Industriële Automatisering of gelijkwaardige ervaring in elektrotechniek. Vergelijkbare kwalificaties en / of ervaring in de machinebouw komen ook in aanmerking
  • In het ideale geval ervaring hebben met het formuleren en gebruiken van methodeverklaringen en risicobeoordelingen op de werkplek
  • Werkkennis van de Nederlandse gezondheids- en veiligheidsregels zou voordelig zijn
  • Ervaring met werken binnen de windenergiesector zou zeer voordelig zijn
  • Volwaardig huidig ​​rijbewijs
  • Ervaring met het gebruik van Microsoft Office-pakketten
  • Het zou nuttig zijn om een ​​elektrische Vakbekwaam persoon te zijn, (toegestaan ​​om HV te schakelen)
  • Vloeiend in het Engels (schriftelijk en mondeling)

More info

Should you be interested in the position of Service Engineer Wind Turbine, please send your application via the apply button. For more information, please contact Kim Krol, Account Manager in Amsterdam, Netherlands stating reference number KK-083972

Contact Person

Jochem VersluijsPersonnel Coordinator