Tårnarbeider

Job details

Job reference nr.:WR-088792
Discipline Category:Platforms & Jack Ups
Type of work:Temporary
Start date:June 3, 2019
Job duration:4 months
Schedule:2 Weeks On / 4 Weeks Off
Job location:Norway

Short summary

Vi har behov for erfarne Tårnarbeidere for offshore 2/4 rotasjon - oppstart juni og med varighet til august/september.

Job requirements

Tårnarbeider: Minimum G20, men helst G5 sert, erfaring fra modulhåndteringstårn, beredskapskurs (HLO/HMOB/Livbåt/Søk&Redning)

Generelt: Alt personell må støtte krav fra både Sjøfartsdir og Norsk Olje og Gass. Dvs både sjømannslegeattest og helseattest for petroleumsarbeider. Dersom det er snakk om sertifikatpliktig stilling så holder det med STCW-godkjent sikkerhets- og beredskapskurs (IMO80) + HUET, men dersom det er snakk om underordnet stilling – må søkeren både ha STCW og NOG sikkerhets- og beredskapskurs. Alle må ha ferdighetssertifikat for personer med særlige sikringsplikter (STCW VI/6.2).

More info

Er du interessert, søk via søkeknappen.

Contact Person

Warren ReidTeam Leader