Technical Superintendent

Job details

Job reference nr.:LS-089620
Discipline Category:ROV, Diving & Inspection
Type of work:Temporary
Start date:May 1, 2019
Job duration:5 months
Schedule:Monday to Friday
Job location:Norway

Short summary

Vår kunde i Kristiansund er på jakt etter en Technical Superintendent

Job description

Technical Superintendents hovedarbeidsområder er ledelse, koordinering og support innen teknisk vedlikehold- og utvikling, offshore operasjoner, og opplæring av teknisk/operativt personell. Stillingen innebærer ledelse av operativ fase i prosjekter, og bistår med teknisk spisskompetanse innenfor sine fagfelt.

Job requirements

Hvem søker vi?
Personer med operasjonell erfaring og teknisk spisskompetanse innen elektro/hydraulikk/ mekanikk knyttet til subsea utstyr og operasjoner. Du må være god til å kommunisere, lære og lede. Du kjenner bransjen, og de muligheter og utfordinger som hører med. Å kunne lede en offshore operasjon er noe du behersker godt.

Kompetanse:
 Spisskompetanse innen utvikling, testing, vedlikehold, klargjøring og drift av mekaniske/elektriske/hydrauliske systemer
 Relevant ledererfaring
 Fagbrev eller høyere teknisk utdannelse innen relevante fagdisipliner
 Offshore erfaring
 Sertifikater for offshore arbeid
 Norsk og engelsk skriftlig og muntlig

More info

Should you be interested in the position of Technical Superintendent, please send your application via the apply button. For more information, please contact Linda Sletten Gjesdal, Account Manager in Stavanger, Norway stating reference number LS-089620