Tekniker Produksjon

Job details

Job reference nr.:LS-107002
Job category:Drilling & Well Services
Type of work:Temporary
Start date:June 4, 2020
Job duration:6 months
Schedule:2 Weeks On / 4 Weeks Off
Job location:Norway

Short summary

Atlas Professionals is looking for professionals to work as Tekniker Produksjon with one of the clients of the office in Stavanger, Norway. Do you have the necessary experience?

Job description

Tekn. Produksjon har ansvar for sikker og miljøvennlig daglig drift av prosessannlegget eller området som er tildelt.
Videre skal han/hun sørge for sikker miljøvennlig drift av hjelpesystemer så som strømgenereringssystemer med hjelpeutstyr, brannvannspumper, service – og instrumentluftsystemer og andre hjelpesystemer.
Den som får stillingen skal også utføre førstelinjes vedlikehold av prosess- og hjelpesystemer.

 • Sikre at arbeid utføres på en forsvarlig måte innenfor tildelt område og oppfordre andre til å gjøre det samme
 • Tekn. Vil stå i kontakt med senior Prod.Tekn angående tekniske spørsmål
 • Bidra til at langsiktig driftspålitelighet opprettholder i overenstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter på en måte som eliminerer helse-, miljø- og sikkerhetsrelaterte hendelser
 • Utføre sitt arbeid i samsvar med NOR`relevante OIMS-systemer og prosedyrer og bidra til gjennomgang og forbedring av disse. Overholde de standarder som gjelder for anlegget eller området som er blitt tildelt
 • Oppstart, nedstenging, overvåkning og sikker drift av systemer som:
Sikkerhetssytemer som f.eks: F&G og ESD
Brønner, manifolder og rørledninger
Olje-, gass- og vannseparasjon
Behandling av infeksjon av produsert vann
Gasskompresjon
Hjelpesystemer
 • Førstelinje-vedlikehold, inkludert planlagt forebyggende vedlikehold, f.eks på brønner
 • Avdekke, identifisere og reagere på unormale forhold som kan utvikle seg til nødsituasjoner
 • Følge opp arbeidsordre, arbeidstillatelser, pågående aktiviteter, produksjonstesting og prøvetaking
 • Fungere som stedfortreder for andre stillinger ved behov dersom man er kvalifisert
Overordnede oppgaver og ansvarsområder:
 • Utføre korrekt dokumentasjon og nøyaktig rapportering av alt vedlikeholdsarbeid som en utfører som en del av sitt arbeidsområde, inklusiv oppdatering av PM-rutiner og SAP
 • Opplæring av personell innenfor sitt ansvarsområde
 • Delta i beredskapsopsorganisering ihht til de plikter som er beskrevet i alarminstruksen
 • Det forventes at de spesifikke oppgavene vil endre seg over tid. Den som ansettes må derfor være villig til å gjennomgå opplæring som tilbys av selskapet for å utvide sitt kompetanseområde
 • Utfør annet arbeid som en er kvalifisert til å utføre på en sikker måte, når en leder ber om det

Job requirements

 • Teknisk fagskole, fagbrev eller tilsvarende
 • Minimum 3 års erfaring i anvendelse av nødvendig kompetanse i olje- og gassindustrien

More info

Should you be interested in the position of Tekniker Produksjon, please send your application via the apply button. For more information, please contact Linda Sletten Gjesdal, Account Manager in Stavanger, Norway stating reference number null